2810-300307

Λύσεις για εταιρίες Υπηρεσίες

ecommerce

Η Hellasfon παρέχει στην επιχείρησή σας ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις, συνδυάζοντας υπηρεσίες τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες Data Centers & ηλεκτρονικού επιχειρείν. Στόχος μας είναι η υλοποίηση ενός λειτουργικού, αποδοτικού και οικονομικού πακέτου υπηρεσιών που να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της επιχείρησής σας.

Πέραν των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Hellasfon αναλαμβάνει την προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού. Επίσης σας παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση τόσο πριν, όσο και μετά την πώληση, σε όλη την Ελλάδα, με τον προσωπικό σας τηλεπικοινωνιακό σύμβουλο για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Ακολουθεί το σύνολο των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Προβολής Επιχείρησης

Υπηρεσίες Δεδομένων και Διασύνδεσης