2810-300307

Λύσεις για εταιρίες WiFi hotspots

vpn

Το WiFi HotSpot είναι ένας τρόπος ασύρματης πρόσβασης στο internet με χρήση της τεχνολογίας ασύρματης δικτύωσης WiFi. Η Hellasfon σχεδιάzει, προμηθεύει και εγκαθιστά το τοπικό δίκτυο WiFi στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, όπως επίσης παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και ευέλικτης χρέωσης της ασύρματης πρόσβασης στο Internet. Η πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο γίνεται όταν αυτοί βρίσκονται εντός συγκεκριμένης περιοχής, μέσω σταθερού υπολογιστή, laptop, palmtop, PDA ή Smartphone.

Το WiFi HotSpot είναι ιδανικό για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα, καφέ/εστιατόρια, Χώρους αναμονής κλπ και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν εμπορικά τις ευρυζωνικές προσβάσεις, παρέχοντας στους πελάτες τους ασύρματη πρόσβαση στο internet, σε όλους τους χώρους της επιχείρησης, με χρέωση που ορίζεται από την ίδια την επιχείρηση.

Δυνατότητες

  • Η χρέωση γίνεται με χρήση κάρτας προπληρωμένου χρόνου που αγοράζει ο πελάτης (pay as you go).
  • Η τιμή χρέωσης της πρόσβασης προς τον πελάτη (τελικό χρήστη) καθορίζεται από την επιχείρηση.
  • Το WiFi HotSpot συνδέεται στο τοπικό εταιρικό δίκτυο δεδομένων και μπορεί να μετατρέψει την ήδη υπάρχουσα γραμμή πρόσβασης στο internet σε HotSpot.
  • Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης κωδικών χρήσης.
  • Υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής ανά περίπτωση χρέωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@hellasfon.com για μια οικονομική προσφορά εγκατάστασης WiFi HotSpot.