2810-300307

Η εταιρία

H Hellasfon Networks είναι ένας πάροχος σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Η εταιρία δραστηριοποιείται πανελλαδικά και παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει πλήρως τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες τόσο των οικιακών καταναλωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των μεγαλύτερων εταιριών και οργανισμών.

Συνδυάζοντας τη λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Διεθνούς Δικτύου, την πρόσβαση διαμέσου των διακοπτών διεθνών κλήσεων και την άμεση υποστήριξη των πελατών της, η Hellasfon παρέχει οικονομικές και ποιοτικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες που χρειάζονται έναν απλό, έξυπνο και ασφαλή τρόπο διασύνδεσης για την κάλυψη των επικοινωνιακών τους αναγκών.

Υπηρεσίες

H Hellasfon επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και υποδομές και παρέχει έτσι ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνιών που απευθύνονται τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες για επιχειρήσεις και οργανισμούς αφορούν : πρόσβαση στο Ιnternet, εταιρική τηλεφωνία, μισθωμένες γραμμές, Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN), υπηρεσίες Data Center και ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου. Στόχος μας είναι η υλοποίηση ενός λειτουργικού, αποδοτικού και οικονομικού πακέτου υπηρεσιών που να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της επιχείρησής σας.

Για μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες, η Hellasfon διαθέτει επίσης αξιόπιστες λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες. Είτε πρόκειται για μειωμένες χρεώσεις στα υπεραστικά, είτε για υπηρεσίες internet ή διασυνδέσεις υψηλής ταχύτητας, θα εργαστούμε μαζί για να σχεδιάσουμε την καταλληλότερη λύση.

Πέραν των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Hellasfon αναλαμβάνει την προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού. Επίσης σας παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση τόσο πριν, όσο και μετά την πώληση, σε όλη την Ελλάδα, με τον προσωπικό σας τηλεπικοινωνιακό σύμβουλο για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.

Άδειες

H Hellasfon είναι εφοδιασμένη με τις υπ'αριθμό Α0201, Α0202, Α0301, Α0403, Α0601, Α0701, Α1001 άδειες της ΕΕΤΤ που αφορούν:

Εκμίσθωση χωρητικότητας στο κοινό, μέσω εν όλο ή εν μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση,

Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN) στο κοινό, μέσω εν όλο ή εν μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση,

Μετάδοση δεδομένων με μεταγωγή πακέτου,

Υπηρεσία Τηλεομοιοτυπίας προστιθέμενης αξίας,

Λειτουργία Δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής γενικών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μεταγωγής φωνής,

Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου,

Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας για το κοινό, μέσω εν όλο ή εν μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση χωρίς εκχώρηση αριθμών από το ΕΣΑ για την Παροχή Απελευθερωμένων Υπηρεσιών Φωνής,

Προμηθεύει κάρτες προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (τηλεφωνικής συνδιάλεξης), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδους τηλέφωνο (σταθερό, καρτοτηλέφωνο) και να πραγματοποιήσουν κλήσεις σε όλο τον κόσμο.