2810-300307

Υπηρεσίες Web Φιλοξενία ιστοσελίδων

Η υπηρεσία WebSite Hosting αφορά στη φιλοξενία web site στους servers της Hellasfon, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε εταιρίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες να αποκτήσουν άμεση παρουσία στο χώρο του Internet.

Ακολουθούν τα διαθέσιμα πλάνα hosting και τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Hellasfon Small Business

Web Storage 150 MB
POP3 / Email Accounts 25
Data Transfer 20 GB / month
Email Storage 250 MB
Webmail access Yes
Secure Webmail access Yes
Email Aliases/Forwarding Yes
Email Autoresponders Yes
Υποστήριξη Anti-virus Yes
Υποστήριξη Antispam Yes
Μηνιαίο Κόστος 12.00 €

Hellasfon Corporate

Web Storage 500 MB
POP3 / Email Accounts 100
Data Transfer 100 GB / month
Email Storage 1000 MB
Webmail access Yes
Secure Webmail access Yes
Email Aliases/Forwarding Yes
Email Autoresponders Yes
Υποστήριξη Anti-virus Yes
Υποστήριξη Antispam Yes
Μηνιαίο Κόστος 30.00 €

Hellasfon Enterprise

Web Storage 350 MB
POP3 / Email Accounts 50
Data Transfer 50 GB / month
Email Storage 500 MB
Webmail access Yes
Secure Webmail access Yes
Email Aliases/Forwarding Yes
Email Autoresponders Yes
Υποστήριξη Anti-virus Yes
Υποστήριξη Antispam Yes
Μηνιαίο Κόστος 20.00 €

Χαρακτηριστικά

Network Connectivity 20 Tier-1 Bandwidth providers, Dual OC-3 & OC-192 connections.
Enterprise Servers Dell® Dual Intel® XEON servers - 10,000rpm SCSI drives - 4GB DDR RAM.
OS Platform REDHAT Linux
Domain Names Supported All
Active Network Guard Yes
Anonymous FTP Yes
Detailed Web Statistics Yes
E-commerce supported Yes
oS Commerce shopping Cart Yes
HTML, XHTML, VRML, WAP, WML, PERL, MySql Yes
Python, Tcl C, GNU Compilers, Java Runtime (JRE), CGI Yes
MS FrontPage Extensions Yes
Web-based File Manager Yes
spamAssasin Included Yes
Modification of MIME Types Yes
Cronjobs/Crontabs Yes
SSH / Telnet Access Yes
UPS and Generator Backup Yes